Manfaatkan betul hari-hari terakhir Ramadhan

Assalamualaikum para Mitra semua,

10 Malam Terakhir, doa tembus-tembusan ke langit. Saatnya mengubah nasib. Minta pol ke Allah. Saya dulu, 7 Ramadhan, banyak water eyesnya (air matanya). Tapi dikasih yakin. Bahwa Allah Maha Mendengar. Bahwa Allah Maha Mengubah Nasib. Bahwa Allah Maha Mengangkat Derajat. Bahwa Allah Maha Pemurah. Yang sekaligus Maha Penyayang, Maha Pengampun.

7 lebaran, menandai 7 tahun beriyadhah sederhana. Doa-doa. Dan zikir sebisanya. Dan… Here I am…

Kawan-kawan, manfaatin malam-malam terakhir Ramadhan. Berharga sangat.

Maksimalkan bener malam-malam terakhir. Keluarga kawan-kawan membutuhkan kawan-kawan semua. Mereka butuh kawan-kawan yang bagus keadaan fisik, psikis, ekonomi, dan lain-lainnya.

Mintalah kepada Yang Menurunkan Malaikat-malaikat-Nya di Malam Lailatul Qadar. Sebagaimana tertera di surah al Qadr… Innaa Anzalnaahu fiii Lailatil Qadr. Wamaa adrooka maa lailatul qadr. Lailatul qadri khairummin alfi syahr. Tanazzalul malaaikatu warruuhu fiihaa bi idzni robbihim min kulli amrin. Salaamun hiya hatta mathla’il fajr.

Lihatlah terjemahannya yang indah. Yang penuh memotivasi. Saat energi alam, dipenuhi malaikat-malaikat-Nya yang mengurus semua urusan… Pastikan, yang diurus adalah di antaranya, urusan kawan-kawan…

Ibarat dokumen… Jangan ampe dokumen perubahan nasib kawan-kawan, ga kebawa dan ga keurus malaikat. Sayang beribu sayang ntarnya.

Selamat Berjuang

Salam,
Yusuf Mansur

Manfaatkan betul hari-hari terakhir Ramadhan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tn0022073